Kontakt

Fast Cash a.s., Twoja super pożyczka

Fast Cash a.s. jest międzynarodowym pożyczkodawcą,
działającym w Polsce, Czechach i na Słowacji. Oferujemy pożyczki w kwotach do 4600 zł z terminem spłaty do 30 dni.

Ogólne informacje o Fast Cash a.s.

Fast Cash a.s.
Školská 694/32, 110 00 Praha 1, Republika Czeska
ID: 24177032
VAT: CZ24177032
Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, Wstaw 17628.

Fast Cash a.s. jest firma należycie zarejestrowane w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w Republice Czeskiej pod numerem rejestracyjnym: 00041820.